تعمیر و نگهداری آسانسور
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور کامل
اسفند ۱۶, ۱۳۹۵

سرویس و نگهداری آسانسور های هیدرولیک در صورتی امکان پذیر است که سرویس کار با تمامی امکانات و شرایط سیستم هیدرولیک آشنا باشد

برای این منظور پرسنل شرکت آسانسور فراز بام ماهان در این قالب آموزش های لازم را دیده اند تا بتوانند در سرویس و نگهداری آسانسور های هیدرولیک در شرق تهران و سرویس و نگهداری آسانسور غرب تهران و سرویس و نگهداری آسانسور جنوب تهران و سرویس و نگهداری آسانسور شمال تهران با مشکل روبرو نشوند چرا که دمای هوا و شرایط محیطی بروی آسانسور هیدرولیک تاثیر میگذارد . بدین منظور برای کارفرمایان گرامی نمونه ای از دفترچه راهنمای پمپ هیدرولیک قراردادیم تا باشرایط نگهداری آسانسور هیدرولیک تا حدودی آشنا گردید.
اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور کامل اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور کامل jivhk تهران