نصب و راه اندازی انواع آسانسور همراه باتاییدیه استاندارد
مارس 6, 2017

سرویس و نگهداری آسانسور
بازسازی آسانسور
فروش و نصب آسانسور
همچنین شرکت مدرن آسانبر ماندگار در تمامی مناطق تهران سرویس دهی دارد

آسانسور مدرن آسانبر ماندگار بزرگترین مرکز سرویس آسانسور در تهران
شرکت مدرن آسانبر ماندگار با هدف ارائه ی خدمات تخصصی در زمینه ی تعمیر و سرویس انواع آسانسورهای خانگی اداری و صنعتی تاسیس گردید.
این شرکت کلیه فعالیت های خود را در حوزه عقد قرار دادهای نگهداری آسانسور متمرکز کرده است و برخلاف اکگثر شرکت های فروشنده و نصاب آسانسور که تعمیر و رع خرابی آسانسور را نیز در کنار فعالیت اصلی خود انجام می دهند به صورت صد در صد تخصصی تنها در زمینه ی سرویس و نگهداری آسانسور فعالیت دارد

سرویس و نگهداری آسانسور
سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازبینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور. بطور کلی هیچ سیستم یا ماکنیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و نگهداری و بازبینی دوه ای نباشد به ویژه سیستم هایی که ایمنی آن ها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آنها باعث خطرات احتمالی جانی می گردد. از اینرو اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرف نظر از نوع آن و شرکت سازنده آن، می بایست بطو منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.