سرویس و نگهداری آسانسور تهران
مارس 6, 2017
اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور کامل اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور کامل jivhk تهران
تعمیر و نگهداری آسانسور
مارس 6, 2017

مجریان موفق صنعت آسانسور باسوابق درخشان اجرایی در تمامی استانهای کشور
1-نصب و راه اندازی انواع آسانسور همراه باتاییدیه استاندارد.
2-تعمیرات تخصصی وسرویس ونگهداری
3-نصب انواع بالابر
4-اجرادرساختمانهای بدون فضا

09124506359